Select Language
Ürünler > Enulec Esa Sistemi > 

Enulec Esa Sistemi

Enulec ESA sistemi

1981 yılından Hubertus ve Christoph Dettke tarafından kurulan Enulec GmbH, giderek büyüyüp gelişerek elektrostatik alanında önder bir konuma ulaştı. Merkezi Hamburg yakınında Trittan’da olan Enulec, pek çok yan kuruluşa ve dünyaya dağılmış şubelere sahip küresel boyutlu bir firmadır. Enulec’in İtalya’nın tanınmış gravür baskı makinesi üreten firması ile de yakın ilişkileri bulunuyor. Enulec’in Amerika’daki satış ve servis merkezi Amerika’daki müşterilere hizmet veriyor. Enulec, tüm dünyada ambalaj, dekorasyon reklam ve yayın alanında gravür baskı yapan firmalarda 2.000’nin üzerinde sistem kurdu.Baskı işlemi firmasının potansiyel patlama riski olan bölgesinde kullanılması amaçlanan tüm elektro statik yük gidericiler, en son Atex yasaları ilkeleri ile uyumlu.

ESA elektro statik baskı destek sistemi

ESA elektro statik destek sisteminin kullanılması ile gravür baskı merdanesindeki mürekkebin tamamen boşalmasını sağlamak ve üzerine baskı uygulanacak katmana, mürekkebin tam olarak aktarılması sonucunda kayıp baskı noktaları ortadan kalkar, kabul edilebilen baskı kalitesi için ön koşullar yerine gelir. ESA kullanılması, kağıt, karton ve plastik malzemeler üzerine yapılan baskıda bir standart getirdi. ESA, baskı sistemi, makinenin hızı ve mürekkebin viskozitesine bağlı olmaksızın yüksek kaliteli bası elde edilmesine olanak sağlıyor.

ESA sisteminde presör silindiri, kontrollü bir DC doğru akım ile şarj edilerek, baskı silindiri ile topraklanmış silindir arasındaki boşlukta bir elektrik alanı oluşturuluyor, bu alan kuvveti yapılan işin gereksinimine bağlı olarak 300 ila 1600 V arası değişiyor. Bu elektrik alanında ve Culomb kanunundan yararlanılarak, mürekkep üzerinde bir kuvvet oluşumu gerçekleşiyor ve bu sayede gravür baskı silindirinin hücresinin tamamen dolması sağlanıyor ve mürekkep hücrelerin dibinde mürekkep kalıntısı kalmıyor ve baskı yapılan malzeme üzerine arzu edilen mürekkep aktarımını gerçekleştiriliyor.

Yenilikçi bir şarj barası
Üstten doldurma özel sisteminin ana özelliği; gerçekten bakım gerektirmeyen ve hava destekli bir şarj barası olması. Şarj barasının bu özelliği, daha önce, ambalaj da gravür baskı uygulayanlar tarafından bilinmiyordu. Geçmişte kullanılan açık sıra şarj pinleri ile karşılaştırıldığında, bu yeni teknolojide sık sık temizleme gereksiniminin ortadan kalkması önemli bir avantajdır. Bu durum, şarj barasının özel yapısı ile sağlanır. Bu yapıda, şarj pinleri tamamen küçük bir tüp içine yerleştirilir dolayısıyla,toz ve mürekkep parçacıkları tarafından kirletilmesi önlenmiş olup ve sık sık temizleme gereksiniminin ortadan kalkması önemli bir avantajdır. Bu durum, şarj barasının özel yapısı ile sağlanır. Bu yapıda, şarj pinleri tamamen küçük bir tüp içine yerleştirilir. Dolayısıyla, toz ve mürekkep parçacıkları tarafından kirletilmesi önlenmiş olur, sık sık temizlemek gerekmez. 0,5 -1,5 bar arası basınçlı hava püskürtülmesi nedeniyle bu bölgede pinler üzerinde toz ve mürekkep kalıntıları birikmiyor.

Bu yeniliğin piyasaya sunulmasındaki amaç
Üstten yüklemeli ve şarj iğnelerinin (pinlerinin) açıkta kaldığı geleneksel ESA’nın çeşitli zayıf noktaları yenilikçi şarj barası ile ortadan kalktı. Bu şarj iğneleri açıta olduğunda güvenlik zafiyeti oluşturuyordu. Eski ESA’nın zayıf noktaları arasında olan şarj barasının sık sık temizlenmesi gerektiği için baskı makinesinin durdurulma gereksinimi ortadan kalkmıştır. Ayrıca standart üstten yüklemeli ESA sisteminde, şarj pinlerinin üzerinde mürekkep ve toz birikmesi nedeniyle üretimin veriminde büyük düşüş meyadana geliyordu. Yalnızca performansta düşüklük oluşmuyor, aynı zamanda temizleme ve bakım iyi yapılmadığında kıvılcım oluşması ve solvent bazlı mürekkeplerin parlaması nedeniyle güvenlik riski de söz konusu idi.
Pinlerin üretim sırasında Enulec tarafından özel bir alaşım kullanılması, bu pinlere 20 yıla kadar bir kullanım ömrü sağlıyor.