Select Language
Aktüel > Fixed Palet Optimizasyonu: CMYK`nın Geleceği > 

Fixed Palet Optimizasyonu: CMYK`nın Geleceği

Pantone simülasyonunu optimize etmeyi amaçlayan son çalışmalar ve denemeler gösteriyor ki fixed palet yaklaşımı flekso ve etiket endüstrisinde bir devrimdir. Değişim ön görülemeyen proses kontrolü ve devamlılığı yanı sıra problemler ortaya çıkmadan önce buna neden olan parametreleri tespit eden yeni araçların gelişmesine imkan veren ilerlemelerden kaynaklanmaktadır.

Soma Mühendislik`in Apex Internasyonel partnerliğinde yaptığı son deneme desteklemektedir ki, değişken proseslerin eliminasyonu ile kalan proseslerin optimizasyonu, 4 renk fixed palet kullanımı ile Pantone simülasyon olanakları sayısını maksimize etmede anahtardır. Bu çalışma aynı zamanda 4 renk palet kullanımı ile 7 renk palet kullanımını karşılaştırarak baskı için bir bilgi oluşturmuştur. Deneme 8 renkli dişsiz SOMA OPTIMA baskı makinesinde yapılmıştır. Apex Internasyonel`in teknik danışmanı Nick Harvey şu şekilde belirtmiştir: " CMYK + turuncu, yeşil ve refleks mavi renklerini kullanarak, 1.412 adet Pantoneyi yaklaşık olarak ∆E 2 ile veya pantonelerin %81`ini elde etmeyi başardık. Mukayeseli olarak, 1.184 adet Pantoneyi CMYK kullanarak aynı ∆E değeri ile elde ettik. Ancak, gümüş rengi dahil ettiğimizde ilaveten 1.184 adet metalik Pantone daha elde edildi ve toplamda Pantone simülasyonu 2.604 oldu." " Ayrıca 7 renk kullanımı ile 1.519 ve 4 renk kullanımı ile de 1.302 Pantoneyi  ∆E 3 ile elde ettik. Metalikler dahil 2.604 adet Pantoneyi elde ettik. Bu hedeflere bu kadar yaklaşan başka bir CMYK denemesine inanmıyorum."

Harvey`e göre 4 renk fixed paletin 7 renge göre iki farklı avantajı vardır. Birincisi değişkenlerin elimine edilmesidir. Baskıcılar ilave 3 değişken ile 228 adet Pantonenin daha elde edilmesinin değerli olup olmadığını belirlemelidir. İkinci avantajı ise esnekliktir. Harvey baskıcıların tahmini %95`inin sadece 8 üniteli makineleri olduğunu belirtmektedir. 4 renkli fixed palet metaliklerin, çeşitli lakların, iki kat beyaz ve diğer opsiyonların dahil edilmesine izin vermektedir, ancak sonradan fiyatları yukarıya çekmektedir.

Fixed palet optimizasyonuna olan ihtiyaç, kısa baskı uzunluğu ile üretim zamanlamasında marka sahiplerinin daha iyi renk tutarlılığı talebini göz önüne alarak büyümektedir. Film baskılarda olduğu gibi etiket baskılarda da değişik pazarların ihtiyacı olan, aynı değerlerin ve aynı Pantone renklerinin elde edilmesi renk tutarlılığı açısından bir fikir oluşturur. Apex Internasyonel Teknik Satış Müdürü Bas van der Poel şöyle demiştir: "Fixed palet prosesine geçişte renk tutarlılığını yakalamak en zor iştir." " Sabit palet kontrolle ilgilidir: değişkenlerin kontrolü, mürekkep kontrolü ve benzeri. Bu kontrol, yaptığımız test sırasında elde ettiğimiz Pantone sayılarına ulaşmamıza izin veren kontroldür ve bunu klişe envanterinde değişiklik yapmadan gerçekleştirmiştir. Bu kontrol düzeyi geleneksel tip anilokslarda basitçe sağlanamaz." Apex Internasyonel ödül kazanmış teknolojisi üzerine patent almıştır. Bu teknoloji anilox üzerine kanal tipi hücreleri kazımak için sürekli lazer sistemi kullanmaktadır.  Bu sürekli lazer sistemi fixed paleti optimize etmek için gerekli olan pürüzsüz, devamlı ve kontrollü yüzeye sahip bir aniloks ürünü elde etmeden sorumludur.

Harvey diyor ki: "Bu testler bize göstermiştir ki GTT fixed palet ile mükemmel bir uyum sağlamıştır. GTT hacim ve mürekkep transferinde %2`lik bir toleransa sahiptir. GTT merdaneler hücre duvarları bozulmadan %90 oranında hücre açıklığına sahiptir. Mürekkep akışı daha homojen ve engellenmemiştir, ayrıca mürekkep taşması (sıçraması) sorunları çözülmüş ve kontrollü pürüzsüz bir yüzey elde edilmiştir. Bütün bunlar Soma ile gördüğümüz tüm sonuçlara katkıda bulunmuştur."

Soma Mühendislik Pazarlama Müdürü Petr Blaško demiştir ki: " Bu proje bizim senelik organize ettiğimiz Flekso`da Karşılaşılan Zorluklar Konferansı`mızın bir parçası olmuştur. Sonuç beklentilerin ötesinde, baskı yapanlara ve marka sahiplerine kayda değer biçimde yararlı olmuştur. Yüksek kaliteli kısa baskı yapan makinelerin yüksek kaliteli aniloks teknolojisi ve baskı öncesi bilgi birikimi kombinasyonu, flekso teknolojisini rakip gravür baskıya kıyasla yakın bir konuma getirmiştir."

Ayrıca Apex fixed palet uygulamasına yardımcı olması için tasarlanan kapalı bir döngü sürecini de geliştirmiştir.  Süreç hangi parametrelerin hatalı olduğunun tespitini, tam üretim kontrolü sağlayan bir kalibrasyon merdanesi kullanarak gerçekleştirmektedir.  Nick Harvey "Sabit palet kullanımında bir çok bakımdan kalibrasyon süreci de GTT kullanımı kadar kritiktir" diyerek çalışmayı sonuçlandırır.

Yazan Doug Jones (VP Global Marketing Apex Internasyonel)

 

www.apex-groupofcompanies.com